คำนำ
ความหมาย
ทารกนอนมากเกิน
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มกระดูกกะโหลกศีรษะ

เลือดออกใต้พังผืดของกะโหลกศีรษะ

ตาแฉะจากท่อน้ำตาอุดกั้น

ถุงน้ำตาอักเสบ
เยื่อบุนัยน์ตาอักเสบ
เยื่อบุนัยน์ตาอักเสบจากสารเคมี
เยื่อบุนัยน์ตาอักเสบจากเชื้อหนองใน
เยื่อบุนัยน์ตาอักเสบจาก Chlamydia
เยื่อบุนัยน์ตาอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียอื่น
ทารกร้องกวนจากการคัดจมูก
การอาเจียน
แผลที่เพดาลปาก
ลิ้นถูกตรึง
เชื้อราในปาก
คอเอียง
ภาวะตัวเย็นและภาวะอุณหภูมิกายสูง
ความพิการทางสมองจากภาวะตัวเหลือง
ฝีจากวัคซีนวัณโรค
ปานแดงชนิดนูน
ขี้กลากน้ำนม
ผิวหนังชันนะตุ
ผื่นผ้าอ้อม
ผื่นผ้าอ้อมจากเชื้อรา
ผิวหนังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
ขั้วสะดือและสะดือ
สะดือหลุดช้า
เลือดออกที่สะดือ
สะดืออักเสบ
สะดือแฉะ
สะดือจุ่น
โรคปวดท้องหรืออ้อนสามเดือน
อัณฑะไม่ลง
ปากช่องคลอดปิดจากแคมเล็กติดกัน
อุจจาระสีซีด
แบบทดสอบ

  

Since May 30, 2001


 
Copyright@2001
ศ.นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   ศิริราชพยาบาล