thai version english  
 
dr-sak
cai
research works
invention
Project
nicu setting
books
weblink
news
site map
 
     
 
 
     
 
 
 

          การดูแลทารกแรกเกิดขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐาน ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากและมีราคาแพง จากวิสัยทัศน์ที่ว่าการพัฒนาจะทำได้ต่อเมื่อประเทศสามารถพึ่งพาตนเอง ด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ดีและราคาถูก หัวหน้าโครงการ ฯ จึงพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีราคาถูกสำหรับใช้ในศิริราชและโรงพยาบาลทั่วประเทศ อาทิ
       • เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง-ศิริราช   (Siriraj Phototherapy lamp)
           ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 623
       • เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี-ศิริราช  (Siriraj Radiant Warmer) 
           รางวัลพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. 2534 ในผลงาน “เครื่องให้ความอบอุ่น
           โดยการแผ่รังสี” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

      • เครื่องส่องไฟแอลอีดีศิริราช 
         (Siriraj LED Phototherapy Device)

      • เครื่องส่องไฟแอลอีดีศิริราช 
         
 (Siriraj Double LED Phototherapy Device)
     • Retrofit Kit (6 LED Deep Blue Tubes)
       อุปกรณ์เพื่อนำไปดัดแปลงโคมเก่าในหน่วยงาน รุ่นปี 2555 ถึงรุ่นปี 2560 ให้เป็นเครื่องส่องไฟใหม่ที่รองรับ
            หลอด  LED Deep Blue Tubes


ประธาน/หัวหน้าโครงการ ฯ
        ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ที่ปรึกษาโครงการ ฯ
        ศาสตราจารย์ ดร. วีณา จีระแพทย์
เลขานุการโครงการ ฯ
        นางสาว ชุมวิไล ฉายแสงทิพย์

สถานที่ติดต่อ
ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึกโกศล ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถ. วังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร./โทรสาร 02-4182560  อีเมล์ ksnewborn.si@gmail.com

 
 
     
 

เครื่องส่องไฟแอลอีดีศิริราช (Siriraj LED Phototherapy Device)
พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยกว่าหลอดฟลูออเรสเซ้นท์ คุณสมบัติของหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ราคาประหยัด อายุใช้งาน 20,000 ชั่วโมง และ บำรุงรักษาง่ายโดยสามารถเปลี่ยนหลอดได้ด้วยตนเอง และเพิ่มอุณหภูมิรอบตัวทารกน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซ็นท์ 4.5 องศาเซลเซียส....
 
     
 
เครื่องส่องไฟแอลอีดีศิริราช (Siriraj Double LED Phototherapy Device)
มีประสิทธิภาพของการลดบิลิรูบินในเลือด มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพลังงานของเครื่องส่องไฟ และ พื้นผิวกายที่สัมผัสแสง ทารกที่มีบิลิรูบินในเลือดเพิ่มสูงเร็วหรือระดับใกล้เกณฑ์ถ่ายเปลี่ยนเลือดจึงต้องให้การส่องไฟที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าปรกติ เพื่อเพิ่มอัตราการลดลงของ บิลิรูบินในเลือด การให้การส่องไฟทั้งสองทิศทาง คือทั้งด้านบนและด้านล่างของทารก (double phototherapy lamp) จะช่วยหลีกเลี่ยงการถ่ายเปลี่ยนเลือดได้ เพื่อป้องกันการติดโรคที่มากับเลือด (blood transmitted diseases เช่น HIV, CMV, hepatitis B และ C เป็นต้น)....

 
     
 
รายละเอียด radiant warmer
เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี -ศิริราช (Siriraj Radiant Warmer)
สามารถใช้รักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาอุณหภูมิกายต่ำและรักษาระดับอุณหภูมิของทารกให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ ทั้งการอุ่นทารกในระยะสั้น (2 ชั่วโมง) และระยะยาว (48 ชั่วโมง) การอุ่นทารกในระยะสั้นใช้เมื่อให้การช่วยคืนชีพในห้องคลอด เปิดตู้อบ เพื่อให้การรักษาหรือทำหัตถการแก่ทารก ในระยะยาวเครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี-ศิริราช สามารถใช้แทนตู้อบหากป้องกันไม่ให้มีกระแสอากาศพัดผ่านทารก.....
 
     
 

Retrofit Kit (6 LED Deepblue tube) ใช้กับเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง
อุปกรณ์เพื่อนำไปดัดแปลงโคมเก่าที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในหน่วยงาน ให้เป็นครื่องส่องไฟใหม่ที่รองรับ
หลอดแอลอีดี Deep Blue ทรงยาว อุปกรณ์ในโคมใช้ได้กับเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง-ศิริราช
รุ่นปี 2555 ถึงรุ่นปี 2560 และชุดอุปกรณ์นี้ได้รวมหลอดแอลอีดี Deep Blue ทรงยาว 6 หลอด

 
     
 

 
     
 

©Copyright 2001 Professor Kriangsak Jirapaet
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.Tel./Fax. 02-4182560

You need Download Flashplayer 8 to view this site | Resolution 1440 by 900 Pixels