thai version english  
 
dr-sak
cai
research works
invention
Project
nicu setting
books
weblink
news
site map
 
     
 
 
   
 
 
 

เครื่องส่องไฟหลอดแอลอีดี Deep Blue ทรงยาว สำหรับภาวะตัวเหลืองแบบโคมเดียว
Phototherapy Lamp (LED Deepblue tube)
ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย

 
 
แนวคิดในการพัฒนา LED Deepblue tube
ประสิทธิภาพของการลดบิลิรูบินในเลือด มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพลังงานของเครื่องส่องไฟ และ พื้นผิวกายที่สัมผัสแสง ทารกที่มีบิลิรูบินในเลือดเพิ่มสูงเร็วหรือระดับใกล้เกณฑ์ถ่ายเปลี่ยนเลือดจึงต้องให้การส่องไฟที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าปรกติ เพื่อเพิ่มอัตราการลดลงของ บิลิรูบินในเลือด การให้การส่องไฟทั้งสองทิศทาง คือทั้งด้านบนและด้านล่างของทารก (double phototherapy lamp) จะช่วยหลีกเลี่ยงการถ่ายเปลี่ยนเลือดได้ เพื่อป้องกันการติดโรคที่มากับเลือด (blood transmitted diseases เช่น HIV, CMV, hepatitis B และ C เป็นต้น) เครื่องส่องไฟนี้ให้พลังงานแสงตรงกลางโคม 70 Watt/cm2/nm
 
 
เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง-ศิริราช Phototherapy Lamp (LED Deepblue Tube)
พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยกว่าหลอดฟลูออเรสเซ้นท์ คุณสมบัติของหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ราคาประหยัด อายุใช้งาน 20,000 ชั่วโมง และ บำรุงรักษาง่ายโดยสามารถเปลี่ยนหลอดได้ด้วยตนเอง และเพิ่มอุณหภูมิรอบตัวทารกน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซ็นท์ 4.5 องศาเซลเซียส
 
 
Phototherapy Lamp
1.ลักษณะทั่วไป
โคมโลหะมีขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 74 ซม. หนา 7 ซม. เครื่องมีน้ำหนักเพียง 15.4 กก. ตั้งอยู่บนเสาที่มีฐานล้อเลื่อนทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยคนเพียงคนเดียว
ลักษณะพิเศษ
1.1 ตัวโคมยึดกับเสา สามารถนำมาส่องทารก ง่ายต่อการจัดเก็บเมื่อเลิกใช้งาน
1.2 สามารถเลื่อนระดับของโคมให้อยู่สูงหรือต่ำจากทารกตามต้องการ
1.3 ภายในโคม
     • มีหลอดไฟ (LED Deepblue Tube ที่ให้ peak emission 450 nm) 10 วัตต์ 6 หลอด ซึ่งเป็นหลอดไฟที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยกว่าหลอดฟลูออเรสเซ้นท์
     • หลอด LED Deepblue Tube เพิ่มอุณหภูมิรอบตัวทารกน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซ็นท์ 4.5O ซ
     • มีแผ่นสะท้อนแสงบุภายในโคม เพื่อเพิ่มพลังงานแสง และเพิ่มประสิทธิภาพของการ ลดระดับบิลิรูบินในเลือด
1.4 เมื่อเปิดใช้งาน มีมาตรบอกจำนวนชั่วโมง การใช้งานของหลอดไฟ
1.5 ฐานมีความกว้าง 31 ซม. ยาว 60 ซม. และ สูงจากพื้น 100 ซม. สามารถสอดฐานเข้าใต้ตู้อบทารกทางด้านศีรษะหรือปลายเท้าของทารก จึงไม่ขัดขวางการให้การรักษาพยาบาล

 
 
ข้อพิสูจน์ทางการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง-ศิริราชของเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง และ double phototherapy lamp (LED Deepblue Tube) พบว่า มีประสิทธิภาพในการลดบิลิรูบินในเลือดมากกว่าเครื่องที่ผลิตจากต่างประเทศ โดยสามารถเพิ่มระดับ irradiance ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นกับ การปรับระดับความสูงของโคมจากตัวทารก (20-30 ซม.) และการกั้นผ้าสี่ฟ้าที่โคมไฟ เมื่อระดับบิลิรูบินเพิ่มเร็ว และ/หรือ ใกล้เกณฑ์ถ่ายเปลี่ยนเลือด การใช้ LED double phototherapy lamp ช่วยเพิ่มอัตราการลดลงของบิลิรูบินในเลือดได้เร็วกว่า single LED phototherapy lamp 3.5 เท่า
 
 
 
 
 

ลักษณะของเครื่องส่องไฟหลอดแอลอีดี Deep Blue ทรงยาว สำหรับภาวะตัวเหลืองแบบโคมเดียว 
 
แหล่งอ้างอิง
1. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์,วีณา จีระแพทย์. ประสิทธิ์ภาพของเครื่องส่องไฟ สำหรับรักษาภาวะตัวเหลือง- ศิริราช ในการลดระดับบิลิรูบินใน
     พลาสมา. วารสารกุมารเวชศาสตร์ 2540; 36: 284-90.

2. นภัทร สิทธาโนมัย, เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. ผลของการกั้นขอบโคม เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองด้วยผ้าขาว ผ้าสีฟ้าและอะลูมินัมฟอยล์
     ต่อพลังงานแสง. วารสารกุมารเวชศาสตร์ 2552; 48: 71-6.
 
 
สงวนลิขสิทธ์
ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
 
 
คลิกดาวน์โหลดแหล่งอ้างอิง |      1.  |   2.
 
 
 
 
สถานที่ติดต่อ
ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึกโกศล ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถ. วังหลัง เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร./โทรสาร 02-4182560
 
     
 
 
     
 

©Copyright 2001 Professor Kriangsak Jirapaet
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.Tel./Fax. 02-4182560

You need Download Flashplayer 8 to view this site | Resolution 1440 by 900 Pixels