thai version english  
 
dr-sak
cai
research works
invention
Project
nicu setting
books
weblink
news
site map
 
 
 
   
 

 
 

เครื่องส่องไฟแอลอีดีศิริราช (Siriraj LED Double Phototherapy Device)
คุณสมบัติของเครื่องส่องไฟแอลอีดีศิริราช

ประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และบำรุงรักษาง่าย ด้วยคุณสมบัติพิเศษคือ หลอดแอลอีดีให้พลังงานแสงสูง มีอายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง  ราคาหลอดประหยัด (ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเสื่อมของหลอด 30 สต./ชม. เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 60 สต./ชม. และ>3.5 บาท/ชม.เมื่อเทียบกับเครื่องที่ผลิตจากสหรัฐฯ) สามารถเปลี่ยนหลอดได้ด้วยตนเอง   และสามารถรองรับเทคโนโลยีหลอดแอลอีดีในอนาคต

 
     
 พลังงานแสงและพื้นที่ส่องสว่าง (irradiance and illuminated surface area)
เครื่องส่องไฟแอลอีดีศิริราชใช้หลอดแอลอีดี T8 ยาว 1 ฟุต 10 วัตต์ จำนวน 6 หลอด ที่ให้คลื่นแสงสูงสุด 450 nm ให้พลังงานแสง (irradiance) ตรงกลางพื้นที่ส่องสว่างที่ระยะห่างจากโคม 30 ซม. 66 mWatt/cm2/nm ให้พลังงานแสงเฉลี่ย 52.8mWatt/cm2/nm ในพื้นที่ส่องสว่างสำหรับทารกครบกำหนดอายุครรภ์ 40 สัปดาห์ (พื้นที่สีฟ้า 30x50 ซม.) พื้นที่ที่ให้พลังงานแสง >30mWatt/cm2/nm (intensive phototherapy) เท่ากับ 1925 ซม.(คำนวณจาก 35X55 ซม.พื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง) ซึ่งกว้างกว่าพื้นที่ส่องสว่างสำหรับทารกครบกำหนดและเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ ช่วยให้ทารกได้รับพลังงานแสงที่สูงตลอดเวลาและลดภาระงานและการสัมผัสของบุคลากรในการจัดให้ทารกนอนเมื่อขยับตัว จึงมีผลลดระยะเวลาการส่องไฟและการติดเชื้อ

 
  เครื่องส่องไฟฯ  มีประสิทธิภาพในการลดบิลิรูบินในเลือดเร็วกว่าเครื่องที่ผลิตจากต่างประเทศ เพราะให้พลังงานแสงสูงกว่า พื้นที่ส่องสว่างกว้างกว่า และสามารถเพิ่มพลังงานโดยการลดระยะห่างระหว่างโคมและทารก
 
 

ลักษณะ Siriraj Double LED Phototherapy Device
ลักษณะทั่วไป
               • สำหรับทารกแรกเกิดที่ไม่ได้อยู่ในตู้อบ
               • ประกอบด้วยโคมส่องไฟทำจากสแตนเลส 2 โคมคือ โคมบนและโคมล่าง
               • โคมมีขนาดมีขนาดเท่ากัน กว้าง 36 ซม. ยาว 74 ซม. หนา 7 ซม. ภายในแต่ละ
                  โคมมีหลอดแอลอีดี T8 ยาว 1 ฟุต 10 วัตต์ จำนวน 6 หลอด
               • โคมส่องไฟมีมาตรบอกจำนวนชั่วโมงของอายุการใช้งานของหลอดไฟ และ
                  สามารถกด reset เมื่อเปลี่ยนหลอดแอลอีดีใหม่ เพื่อสะดวกในการ
                  แสดงอายุใช้งานของหลอดไฟ

โคมบน
  • ติดตั้งอยู่กับโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรง มีฐานล้อเลื่อนขนาด กว้าง 31 ซม. ยาว 60 ซม. และสูงจากพื้น 100 ซม. สามารถสอดฐานเข้าใต้ตู้อบ/เปลทารก ทางด้านศีรษะหรือปลายเท้าของทารก และสามารถปรับระยะห่างระหว่างโคมกับทารกตามต้องการ ระยะห่างต่ำสุดจากทารกที่แนะนำคือ 20 ซม.
โคมล่างมาพร้อมชุด Bilicrib
  • โคมล่างและ Bilicrib (เปลโปร่งแสง) จัดวางอยู่บนโครงโลหะ stainless ที่มีล้อเลื่อน
  • วัสดุของ Bilicrib พื้นที่นอนทำจากพลาสติกนิ่ม โปร่งแสง ขัดขวางและสะท้อนแสงน้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่านของแสงเพื่อประสิทธิภาพของการรักษา
  • Bilicrib รองรับน้ำหนักทารกได้ 5 กก. ทนทาน และทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ ง่ายต่อการบำรุงรักษา จุดเด่นของโคมสามารถนำไปแยกใช้งานแบบโคมเดี่ยว เพื่อการรักษากับทารกได้ 2 คน

 
     
 
References:
  1. Jirapaet K, Jirapaet V. Measurements of the irradiance and the effect on environment temperature of the Siriraj Phototherapy Lamp. Siriraj Hospital Gazette, 1997:49:323-9.
  2. Jirapaet K, Jirapaet V. The efficacy of Siriraj phototherapy lamp. Thai Journal of Pediatrics.1997;36:284-91.
  3. Sittanomai N, Jirapaet K. The effect of lining the phototherapy lamp with white cloth, blue cloth, and aluminum foil on the irradiance. Thai Journal of Pediatrics. 2009; 48:71-76.
  4. Ngerncham S, Jirapaet K, Suvonachai R, Chaweerat R, Wongsiridej P, Kolatat T. Effectiveness of conventional phototherapy versus super light-emitting diodes phototherapy in neonatal hyperbilirubinemia. J Med Assoc Thailand.  2012: 95(7):884--9. PMID: 22919982
 
 
สงวนลิขสิทธ์
ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
 
 
คลิกดาวน์โหลดแหล่งอ้างอิง |      1.  |   2.
 
 
                     
                      ***หลังจากได้รับเครื่องมือที่โครงการฯ จัดส่งให้แล้ว สามารถคลิกลงทะเบียนรับประกัน Warranty เพื่อรับประกันการใช้งาน***
 
     
 

เครื่องส่องไฟแอลอีดีศิริราช (Siriraj LED Phototherapy Device)
พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยกว่าหลอดฟลูออเรสเซ้นท์ คุณสมบัติของหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ราคาประหยัด อายุใช้งาน 20,000 ชั่วโมง และ บำรุงรักษาง่ายโดยสามารถเปลี่ยนหลอดได้ด้วยตนเอง และเพิ่มอุณหภูมิรอบตัวทารกน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซ็นท์ 4.5 องศาเซลเซียส....
 
     
 
เครื่องส่องไฟแอลอีดีศิริราช (Siriraj Double LED Phototherapy Device)
มีประสิทธิภาพของการลดบิลิรูบินในเลือด มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพลังงานของเครื่องส่องไฟ และ พื้นผิวกายที่สัมผัสแสง ทารกที่มีบิลิรูบินในเลือดเพิ่มสูงเร็วหรือระดับใกล้เกณฑ์ถ่ายเปลี่ยนเลือดจึงต้องให้การส่องไฟที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าปรกติ เพื่อเพิ่มอัตราการลดลงของ บิลิรูบินในเลือด การให้การส่องไฟทั้งสองทิศทาง คือทั้งด้านบนและด้านล่างของทารก (double phototherapy lamp) จะช่วยหลีกเลี่ยงการถ่ายเปลี่ยนเลือดได้ เพื่อป้องกันการติดโรคที่มากับเลือด (blood transmitted diseases เช่น HIV, CMV, hepatitis B และ C เป็นต้น)....

 
     
 
รายละเอียด radiant warmer
เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี -ศิริราช (Siriraj Radiant Warmer)
สามารถใช้รักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาอุณหภูมิกายต่ำและรักษาระดับอุณหภูมิของทารกให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ ทั้งการอุ่นทารกในระยะสั้น (2 ชั่วโมง) และระยะยาว (48 ชั่วโมง) การอุ่นทารกในระยะสั้นใช้เมื่อให้การช่วยคืนชีพในห้องคลอด เปิดตู้อบ เพื่อให้การรักษาหรือทำหัตถการแก่ทารก ในระยะยาวเครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี-ศิริราช สามารถใช้แทนตู้อบหากป้องกันไม่ให้มีกระแสอากาศพัดผ่านทารก.....
 
     
 

Retrofit Kit (6 LED Deepblue tube) ใช้กับเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง
อุปกรณ์เพื่อนำไปดัดแปลงโคมเก่าที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในหน่วยงาน ให้เป็นครื่องส่องไฟใหม่ที่รองรับ
หลอดแอลอีดี Deep Blue ทรงยาว อุปกรณ์ในโคมใช้ได้กับเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง-ศิริราช
รุ่นปี 2555 ถึงรุ่นปี 2560 และชุดอุปกรณ์นี้ได้รวมหลอดแอลอีดี Deep Blue ทรงยาว 6 หลอด

 
     
 
 
 
สถานที่ติดต่อ
ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึกโกศล ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถ. วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร./โทรสาร 02-4182560  อีเมล์ ksnewborn.si@gmail.com
 
     
 

©Copyright 2001 Professor Kriangsak Jirapaet
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.Tel./Fax. 02-4182560

You need Download Flashplayer 8 to view this site | Resolution 1440 by 900 Pixels