thai version english  
 
dr-sak
cai
research works
invention
Project
nicu setting
books
weblink
news
site map
 
 
 
   
 

 
  แนวคิดในการพัฒนา Retrofit Kit
       อุปกรณ์เพื่อนำไปดัดแปลงโคมเก่าในหน่วยงาน ให้เป็นครื่องส่องไฟใหม่ที่รองรับหลอดแอลอีดี Deep Blue ทรงยาว retrofit kit
อุปกรณ์ในโคมใช้ได้กับเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง-ศิริราช รุ่นปี 2555 ถึงรุ่นปี 2560 และหลอดแอลอีดี Deep Blue ทรงยาว 6 หลอด
 
 

ลักษณะของ retrofit kit สำหรับติดตั้งภายในโคมส่องไฟ
       1. ชุดเพิ่มเติมสำเร็จรูป สำหรับติดตั้งภายในโคม
       2. หลอดไฟ 6 LED DEEP BLUE tubes

 
 
 
 


พลังงานแสงและพื้นที่ส่องสว่าง (irradiance and illuminated surface area)
ชุดเพิ่มเติมสำเร็จรูปใช้หลอดแอลอีดี T8 ยาว 1 ฟุต 10 วัตต์ จำนวน 6 หลอด ที่ให้คลื่นแสงสูงสุด 450 nm ให้พลังงานแสง (irradiance) ตรงกลางพื้นที่ส่องสว่างที่ระยะห่างจากโคม 30 ซม. 66 ?Watt/cm2/nm ให้พลังงานแสงเฉลี่ย 52.8 mWatt/cm2/nm ในพื้นที่ส่องสว่างสำหรับทารกครบกำหนดอายุครรภ์ 40 สัปดาห์ (พื้นที่สีฟ้า 30x50 ซม.) พื้นที่ที่ให้พลังงานแสง >30 ?Watt/cm2/nm (intensive phototherapy) เท่ากับ 1925 ซม.(คำนวณจาก 35X55 ซม.พื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง) ซึ่งกว้างกว่าพื้นที่ส่องสว่างสำหรับทารกครบกำหนดและเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ ช่วยให้ทารกได้รับพลังงานแสงที่สูงตลอดเวลาและลดภาระงานและการสัมผัสของบุคลากรในการจัดให้ทารกนอนเมื่อขยับตัว จึงมีผลลดระยะเวลาการส่องไฟและการติดเชื้อ

 
  ชุดเพิ่มเติมสำเร็จรูป  มีประสิทธิภาพในการลดบิลิรูบินในเลือดเร็วกว่าเครื่องที่ผลิตจากต่างประเทศ เพราะให้พลังงานแสงสูงกว่า พื้นที่ส่องสว่างกว้างกว่า และสามารถเพิ่มพลังงานโดยการลดระยะห่างระหว่างโคมและทารก
 
 
สงวนลิขสิทธ์ © ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
 
     
 

เครื่องส่องไฟแอลอีดีศิริราช (Siriraj LED Phototherapy Device)
พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยกว่าหลอดฟลูออเรสเซ้นท์ คุณสมบัติของหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ราคาประหยัด อายุใช้งาน 20,000 ชั่วโมง และ บำรุงรักษาง่ายโดยสามารถเปลี่ยนหลอดได้ด้วยตนเอง และเพิ่มอุณหภูมิรอบตัวทารกน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซ็นท์ 4.5 องศาเซลเซียส....
 
     
 
เครื่องส่องไฟแอลอีดีศิริราช (Siriraj Double LED Phototherapy Device)
มีประสิทธิภาพของการลดบิลิรูบินในเลือด มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพลังงานของเครื่องส่องไฟ และ พื้นผิวกายที่สัมผัสแสง ทารกที่มีบิลิรูบินในเลือดเพิ่มสูงเร็วหรือระดับใกล้เกณฑ์ถ่ายเปลี่ยนเลือดจึงต้องให้การส่องไฟที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าปรกติ เพื่อเพิ่มอัตราการลดลงของ บิลิรูบินในเลือด การให้การส่องไฟทั้งสองทิศทาง คือทั้งด้านบนและด้านล่างของทารก (double phototherapy lamp) จะช่วยหลีกเลี่ยงการถ่ายเปลี่ยนเลือดได้ เพื่อป้องกันการติดโรคที่มากับเลือด (blood transmitted diseases เช่น HIV, CMV, hepatitis B และ C เป็นต้น)....

 
     
 
รายละเอียด radiant warmer
เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี -ศิริราช (Siriraj Radiant Warmer)
สามารถใช้รักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาอุณหภูมิกายต่ำและรักษาระดับอุณหภูมิของทารกให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ ทั้งการอุ่นทารกในระยะสั้น (2 ชั่วโมง) และระยะยาว (48 ชั่วโมง) การอุ่นทารกในระยะสั้นใช้เมื่อให้การช่วยคืนชีพในห้องคลอด เปิดตู้อบ เพื่อให้การรักษาหรือทำหัตถการแก่ทารก ในระยะยาวเครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี-ศิริราช สามารถใช้แทนตู้อบหากป้องกันไม่ให้มีกระแสอากาศพัดผ่านทารก.....
 
     
 

Retrofit Kit (6 LED Deepblue tube) ใช้กับเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง
อุปกรณ์เพื่อนำไปดัดแปลงโคมเก่าที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในหน่วยงาน ให้เป็นครื่องส่องไฟใหม่ที่รองรับ
หลอดแอลอีดี Deep Blue ทรงยาว อุปกรณ์ในโคมใช้ได้กับเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง-ศิริราช
รุ่นปี 2555 ถึงรุ่นปี 2560 และชุดอุปกรณ์นี้ได้รวมหลอดแอลอีดี Deep Blue ทรงยาว 6 หลอด

 
     
 
 
 
สถานที่ติดต่อ
ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึกโกศล ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถ. วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร./โทรสาร 02-4182560  อีเมล์ ksnewborn.si@gmail.com
 
     
 

©Copyright 2001 Professor Kriangsak Jirapaet
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.Tel./Fax. 02-4182560

You need Download Flashplayer 8 to view this site | Resolution 1440 by 900 Pixels